Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Årets stämma

Stämman gick av stapeln tisdagen den 26/5. På grund av rådande omständigheter valde vi att hålla stämman utomhus, vi hade beställt vackert väder och vi hade många engagerade medlemmar som kom. För er som inte hade möjlighet att delta och er andra finns protokollet tillgängligt under Årsstämma efter inloggning.

Styrelsen önskar alla medlemmar en trygg och skön sommar!

Information om TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

 

Renovering av badrum / våtrum

Många medlemmar planerar renovering badrum. Ove Gavelin har en lista på medlemmar som anmält intresse för renovering, ni som är intresserade kan lämna följande uppgifter till honom, ni får då tillgång till listan med övriga intresserade. Listan är till för att medlemmarna skall kunna samordna och stötta varandra vid upphandling och utförande. De som skickar sina uppgifter till Ove godkänner därmed att de finns med på listan. Det är viktigt att ni lämnar er mailadress så Ove kan skicka information/kontaktlista till er.

Informationen skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.: Ange namn, internt lägenhetsnummer(001-128), tänkt tidpunkt för renovering, mailadress, telefonnummer.

Information efter statuskontroll i våtrum

Den utförda statuskontrollen visar att flera lägenheter med originalvåtrum (badrum/duschrum/WC) från 1990 har fått anmärkningar såsom att plastmattan släppt från betongen, ”bom på golv vid golvbrunn” eller tecken på fukt under tätskikten. Detta är åldersförändringar som indikerar att alla våtrum från 1990 är i behov av renovering även om ingen vattenskada har hunnit inträffa. 

Bostadsrättshavarna har en skyldighet enligt stadgarna att hålla lägenheten i gott skick. För att undvikafuktskador bör bostadsrättshavarna planera för våtrumsrenoveringäven då ingen skada upptäckts.

Se dokument för ytterligare information.

Kom ihåg att komma till vår årsstämma!

Alla medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 är välkomna.

Tisdagen den 21 maj 2019 klockan 19:00
Smörgås och bordsvatten/lättöl serveras från 18:00

Plats: Konferensrum Svärdet, Rosenlundsgatan 44A

Välkomna!
Styrelsen

Vårens trivseldag 19/5

Vårens trivseldag kommer att äga rum söndagen den 19 maj. Då träffas vi på storgården kl. 11-13 och gör fint runt och i huset. Ta tillvara på tillfället att träffa nya och gamla grannar. Som vanligt avslutar vi med korv och bröd.

Om du inte kan delta på trivseldagen men ändå vill bidra kan du mejla styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du en uppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle.

Väl mött!

Den kollektiva bostadsrättsförsäkringen upphör

Bostadsrättsförsäkringen ersätter skador på de delar av lägenheten som boende enligt föreningens stadgar är underhållsskyldiga för såsom exempelvis ytskikt i samtliga rum, vitvaror och annan fast egendom. Den av föreningen tecknande kollektiva försäkringen upphör. Detta innebär att samtliga måste ha en bostadsrättsförsäkring som tillägg till hemförsäkringen från 2019-07-01.

Lås till kretsloppsrum

Lås till kretsloppsrum för papper, plast och metall fungerar inte och är felanmält 2019-03-30.
Lämna avfall på stadens återvinningsställen ej i vårt kretsloppsrum för blandat avfall.
Inget avfall på trottoaren eller i fastigheten.

Akut arbete på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi kommer att utföra ett akut arbete på fjärrvärmenätet för att laga en läckande ledning. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: från 2019-03-28 08:00 till 2019-03-28 18:00. Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Erbjudande om att köpa dammtätlister

Nu finns ett förmånligt erbjudande att köpa dammtätlister, se länken.

Statuskontroll

En skadeförebyggande statuskontroll av lägenheterna har utförts februari 2019, det är av yttersta vikt att bostadsrättshavaren snarast åtgärdar de fel och brister som noterats i protokollet. I lägenheter där fel noterats kommer ombesiktning att ske.

Avgiftsavier

Det har skett ett fel från Riksbyggen och de ber om ursäkt.
Hyres/avgiftsavi för december med samma belopp som boende betalt under hösten är den avin som gäller. Beloppet dras via autogiro för de som har autogiro. 
Den andra hyres/avgiftsavin för november-december med dubbla avgifter och ibland felaktiga uppgifter har Riksbyggen makulerat. Boende ska inte betala detta belopp och beloppet kommer inte att dras via autogiro.

Märkning av cyklar

Cyklar, barnvagnar o.dyl ska märkas senast 5/11 med de utdelade klistermärkena. Under trivseldagen kommer omärkta att flyttas.

Upprustning av gårdarna

Vecka 45 startar arbetet med upprustning av gårdarna. Arbetet börjar på mellangården där det är mest som ska göras.

Trivseldag 11/11

Höstens trivseldag äger rum söndagen den 11 november. Vi träffas på storgården kl 11-13 och gör fint runt och i huset. Som vanligt avslutar vi med korv och bröd. Ta tillvara på tillfället att träffa nya och gamla grannar. Om du inte kan delta på trivseldagen men ändå vill bidra kan du mejla styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du en uppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle.

Takmålning

Målning av fastighetens tak påbörjas den 4/10 eller den 5/10.

Ommålning i cykelrum

Sista etappen att åtgärda cykelrum på Fatburs Kvarngata 12,-2, startar måndag 22 oktober kl. 07.00

Alla cyklar måste flyttas från cykelrummet, då de vid förra slipningsomgången trots täckning blev förskräckligt dammiga. Det bästa är att du flyttar din cykel till annat cykelrum eller annan lämplig plats senast söndag 21 oktober. De cyklar som står kvar kommer att ställas under loftgången.

Frågor besvaras av Anita Eriksson, ordförande 070 - 3160675 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Respektera skylten nymålat, gå inte in förrän skylten är borttagen!

 

Problem med hissdörr FK12

Äntligen!

Efter lång väntan är det nu dags för utbyte av schakt och korgdörrar med tillhörande korgdörrmaskin. Hissen stängs av från 1 april. Arbetet kommer att ta 1-2 veckor. Har du frågor kontakta Anita Eriksson, ordförande 070-3160675 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Målning i föreningslokal och kretsloppsrum

Föreningslokalen är stängd 3 september kväll till och med 9 september eftersom fastighetsförrådets golv behöver målas och då måste förrådet tömmas. Föreningslokalen används då som tillfälligt förråd.

Kretsloppsrummen stängda 5 till och med 9 september eftersom golven kommer att målas. Under den tiden går det inte att kasta sopor då det blir trångt när rummet där golvet inte målas blir proppat med sopkärl. Några kärl ställs kommer att ställas i driftcentralen.

Bostadsrättstillägg

Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen omfattar även egen bekostad fast inredning i bostaden. Försäkringen betalas av föreningen. Detta innebär att ingen medlem behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring. För mer information se under fliken "Hemförsäkring" under "Egna lägenheten".

Underkategorier

Upp