Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Kom ihåg att komma till vår årsstämma!

Alla medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 är välkomna.

Tisdagen den 21 maj 2019 klockan 19:00
Smörgås och bordsvatten/lättöl serveras från 18:00

Plats: Konferensrum Svärdet, Rosenlundsgatan 44A

Välkomna!
Styrelsen

Vårens trivseldag 19/5

Vårens trivseldag kommer att äga rum söndagen den 19 maj. Då träffas vi på storgården kl. 11-13 och gör fint runt och i huset. Ta tillvara på tillfället att träffa nya och gamla grannar. Som vanligt avslutar vi med korv och bröd.

Om du inte kan delta på trivseldagen men ändå vill bidra kan du mejla styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du en uppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle.

Väl mött!

Den kollektiva bostadsrättsförsäkringen upphör

Bostadsrättsförsäkringen ersätter skador på de delar av lägenheten som boende enligt föreningens stadgar är underhållsskyldiga för såsom exempelvis ytskikt i samtliga rum, vitvaror och annan fast egendom. Den av föreningen tecknande kollektiva försäkringen upphör. Detta innebär att samtliga måste ha en bostadsrättsförsäkring som tillägg till hemförsäkringen från 2019-07-01.

Lås till kretsloppsrum

Lås till kretsloppsrum för papper, plast och metall fungerar inte och är felanmält 2019-03-30.
Lämna avfall på stadens återvinningsställen ej i vårt kretsloppsrum för blandat avfall.
Inget avfall på trottoaren eller i fastigheten.

Akut arbete på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi kommer att utföra ett akut arbete på fjärrvärmenätet för att laga en läckande ledning. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: från 2019-03-28 08:00 till 2019-03-28 18:00. Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Erbjudande om att köpa dammtätlister

Nu finns ett förmånligt erbjudande att köpa dammtätlister, se länken.

Statuskontroll

En skadeförebyggande statuskontroll av lägenheterna har utförts februari 2019, det är av yttersta vikt att bostadsrättshavaren snarast åtgärdar de fel och brister som noterats i protokollet. I lägenheter där fel noterats kommer ombesiktning att ske.

Avgiftsavier

Det har skett ett fel från Riksbyggen och de ber om ursäkt.
Hyres/avgiftsavi för december med samma belopp som boende betalt under hösten är den avin som gäller. Beloppet dras via autogiro för de som har autogiro. 
Den andra hyres/avgiftsavin för november-december med dubbla avgifter och ibland felaktiga uppgifter har Riksbyggen makulerat. Boende ska inte betala detta belopp och beloppet kommer inte att dras via autogiro.

Märkning av cyklar

Cyklar, barnvagnar o.dyl ska märkas senast 5/11 med de utdelade klistermärkena. Under trivseldagen kommer omärkta att flyttas.

Upprustning av gårdarna

Vecka 45 startar arbetet med upprustning av gårdarna. Arbetet börjar på mellangården där det är mest som ska göras.

Trivseldag 11/11

Höstens trivseldag äger rum söndagen den 11 november. Vi träffas på storgården kl 11-13 och gör fint runt och i huset. Som vanligt avslutar vi med korv och bröd. Ta tillvara på tillfället att träffa nya och gamla grannar. Om du inte kan delta på trivseldagen men ändå vill bidra kan du mejla styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du en uppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle.

Takmålning

Målning av fastighetens tak påbörjas den 4/10 eller den 5/10.

Ommålning i cykelrum

Sista etappen att åtgärda cykelrum på Fatburs Kvarngata 12,-2, startar måndag 22 oktober kl. 07.00

Alla cyklar måste flyttas från cykelrummet, då de vid förra slipningsomgången trots täckning blev förskräckligt dammiga. Det bästa är att du flyttar din cykel till annat cykelrum eller annan lämplig plats senast söndag 21 oktober. De cyklar som står kvar kommer att ställas under loftgången.

Frågor besvaras av Anita Eriksson, ordförande 070 - 3160675 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Respektera skylten nymålat, gå inte in förrän skylten är borttagen!

 

Problem med hissdörr FK12

Äntligen!

Efter lång väntan är det nu dags för utbyte av schakt och korgdörrar med tillhörande korgdörrmaskin. Hissen stängs av från 1 april. Arbetet kommer att ta 1-2 veckor. Har du frågor kontakta Anita Eriksson, ordförande 070-3160675 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Målning i föreningslokal och kretsloppsrum

Föreningslokalen är stängd 3 september kväll till och med 9 september eftersom fastighetsförrådets golv behöver målas och då måste förrådet tömmas. Föreningslokalen används då som tillfälligt förråd.

Kretsloppsrummen stängda 5 till och med 9 september eftersom golven kommer att målas. Under den tiden går det inte att kasta sopor då det blir trångt när rummet där golvet inte målas blir proppat med sopkärl. Några kärl ställs kommer att ställas i driftcentralen.

Bostadsrättstillägg

Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen omfattar även egen bekostad fast inredning i bostaden. Försäkringen betalas av föreningen. Detta innebär att ingen medlem behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring. För mer information se under fliken "Hemförsäkring" under "Egna lägenheten".

Årsstämma

Årsstämman hölls den 23 maj 2018 klockan 19.00. Protokoll har delats ut i brevlådorna och finns även under hemsidans medlemsdel.

 

Informationsmaterial från 1991

Informationssidan om vår fastighet har kompletterats med informationsmaterial från då fastigeten var under produktion/nyproducerad. Se längst ned på sidan Fastighet för att ta del av materialet som innehåller bland annat rumsskisser och rumsfördelningar från 1991.

Erbjudande om säkerhetsdörrar

Styrelsen har i samarbete med Prodoor tagit fram ett erbjudande om att införskaffa säkerhetsdörr. Prodoor kommer att hålla ett informationsmöte i föreningslokalen klockan 17:00 den 11/12 där man har möjlighet att tillsammans med representant från leverantören gå igenom förutsättningar samt beställa dörr. Mer information om erbjudandet finns i informationsbladet
Information om säkerhetsbrevlådan som kan beställas som tillval till dörren.
Erbjudande om extralås Assa 911 till nuvarande dörr. 

Varmvattnet blir inte varmt

Felet är nu avhjälpt och vi har varmvatten igen!

Ett fel har uppstått på cirkulationspumpen vilket innebär att ingen i fastigheten får varmvatten. Felet anmäldes 23 maj på förmiddagen till företaget som har installerat pumpen. Styrelsen har inte fått besked när felet kan vara avhjälpt, avvaktar reservdelar.

Styrelsen/
Anita Eriksson
Ordförande Rb Brf Stockholmshus nr 37

Upp