Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Avgiftsavier

Det har skett ett fel från Riksbyggen och de ber om ursäkt.
Hyres/avgiftsavi för december med samma belopp som boende betalt under hösten är den avin som gäller. Beloppet dras via autogiro för de som har autogiro. 
Den andra hyres/avgiftsavin för november-december med dubbla avgifter och ibland felaktiga uppgifter har Riksbyggen makulerat. Boende ska inte betala detta belopp och beloppet kommer inte att dras via autogiro.

Märkning av cyklar

Cyklar, barnvagnar o.dyl ska märkas senast 5/11 med de utdelade klistermärkena. Under trivseldagen kommer omärkta att flyttas.

Upprustning av gårdarna

Vecka 45 startar arbetet med upprustning av gårdarna. Arbetet börjar på mellangården där det är mest som ska göras.

Trivseldag 11/11

Höstens trivseldag äger rum söndagen den 11 november. Vi träffas på storgården kl 11-13 och gör fint runt och i huset. Som vanligt avslutar vi med korv och bröd. Ta tillvara på tillfället att träffa nya och gamla grannar. Om du inte kan delta på trivseldagen men ändå vill bidra kan du mejla styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du en uppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle.

Takmålning

Målning av fastighetens tak påbörjas den 4/10 eller den 5/10.

Ommålning i cykelrum

Sista etappen att åtgärda cykelrum på Fatburs Kvarngata 12,-2, startar måndag 22 oktober kl. 07.00

Alla cyklar måste flyttas från cykelrummet, då de vid förra slipningsomgången trots täckning blev förskräckligt dammiga. Det bästa är att du flyttar din cykel till annat cykelrum eller annan lämplig plats senast söndag 21 oktober. De cyklar som står kvar kommer att ställas under loftgången.

Frågor besvaras av Anita Eriksson, ordförande 070 - 3160675 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Respektera skylten nymålat, gå inte in förrän skylten är borttagen!

 

Problem med hissdörr FK12

Efter flera veckors väntan på ny automatdörr som var beställd fick styrelsen besked att denna typ av automatdörr inte längre finns. Styrelsen har istället tecknat ett avtal med Kone om utbyte av schakt och korgdörrar med tillhörande korgdörrmaskin. En betydligt större åtgärd än som var tänkt från början. Tyvärr innebär detta att ni måste avstå från att åka hiss till och från entréplanet tills utbytet har skett. Preliminär tidplan för utbyte är februari 2019. Under utbytestiden, cirka en vecka, kommer hissen att vara avstängd. Ytterligare information kommer när Kone har meddelat start för utbytet.

Vid fel eller problem med hissen kontakta Anita Eriksson, ordförande 070 - 316 06 75 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sitter du fast i hissen ring KONE!

Målning i föreningslokal och kretsloppsrum

Föreningslokalen är stängd 3 september kväll till och med 9 september eftersom fastighetsförrådets golv behöver målas och då måste förrådet tömmas. Föreningslokalen används då som tillfälligt förråd.

Kretsloppsrummen stängda 5 till och med 9 september eftersom golven kommer att målas. Under den tiden går det inte att kasta sopor då det blir trångt när rummet där golvet inte målas blir proppat med sopkärl. Några kärl ställs kommer att ställas i driftcentralen.

Bostadsrättstillägg

Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen omfattar även egen bekostad fast inredning i bostaden. Försäkringen betalas av föreningen. Detta innebär att ingen medlem behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring. För mer information se under fliken "Hemförsäkring" under "Egna lägenheten".

Årsstämma

Årsstämman hölls den 23 maj 2018 klockan 19.00. Protokoll har delats ut i brevlådorna och finns även under hemsidans medlemsdel.

 

Informationsmaterial från 1991

Informationssidan om vår fastighet har kompletterats med informationsmaterial från då fastigeten var under produktion/nyproducerad. Se längst ned på sidan Fastighet för att ta del av materialet som innehåller bland annat rumsskisser och rumsfördelningar från 1991.

Erbjudande om säkerhetsdörrar

Styrelsen har i samarbete med Prodoor tagit fram ett erbjudande om att införskaffa säkerhetsdörr. Prodoor kommer att hålla ett informationsmöte i föreningslokalen klockan 17:00 den 11/12 där man har möjlighet att tillsammans med representant från leverantören gå igenom förutsättningar samt beställa dörr. Mer information om erbjudandet finns i informationsbladet
Information om säkerhetsbrevlådan som kan beställas som tillval till dörren.
Erbjudande om extralås Assa 911 till nuvarande dörr. 

Varmvattnet blir inte varmt

Felet är nu avhjälpt och vi har varmvatten igen!

Ett fel har uppstått på cirkulationspumpen vilket innebär att ingen i fastigheten får varmvatten. Felet anmäldes 23 maj på förmiddagen till företaget som har installerat pumpen. Styrelsen har inte fått besked när felet kan vara avhjälpt, avvaktar reservdelar.

Styrelsen/
Anita Eriksson
Ordförande Rb Brf Stockholmshus nr 37

Trivseldagen

Ett 25-tal boende hjälptes åt att göra fint i och runt huset. Hör gärna av dig om du vill hjälpa till med något som inte hanns med. Under sommaren sköter vi själva vattning på gårdarna. Vill du ta en vecka och en gård?  Trädgårdsgruppen blir gärna fler och hälsar intresserade välkomna. Intresserad av något, mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vårens trivseldag sönd 21 maj kl 11-13

Vårens trivseldag kommer äga rum söndagen den 21 maj. Då träffas vi på storgården kl. 11-13 och gör fint runt och i huset. Ta tillvara på tillfället att träffa nya och gamla grannar. Som vanligt avslutar vi med korv och bröd.

Om du inte kan delta på trivseldagen men ändå vill bidra kan du mejla styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du en uppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle.

Se även Vi och vårt hus nr 4

Årsstämma månd 15 maj

Årsstämman äger rum måndag 15 maj 2017, klockan 19:00 i lokalen Svärdet, Rosenlundsgatan 44A.
Smörgås och bordsvatten/lättöl serveras från 18:00

Förslag till stadgeändring se Stadgar

Ny annons på anslagstavlan

Ny annons finns nu på anslagstavlan.  
Vi och vårt hus nr 2 2017 finns också under nyhetsblad.

Motioner till årsstämma 2017

Årsstämman är planerad att äga rum måndagen den 15 maj kl 19 (ändrad från prel 17 maj). För att motioner ska behandlas på årsstämman ska de vara inkomna senast 31 januari 2017. Skicka din motion till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller lägg den i lådan för felanmälan i nr 4.

Nytt nummer: Vi och vårt hus nr 1, 2017

Kollektivt bredband

Kollektivt bredband infördes i föreningen 28 november och flertalet lägenheter anslöt sig.  Lägenheterna är förberedda för bredband via Ownit så det går att enkelt ansluta sig vid senare tillfälle. Läs mer under Egna lägenheten, Bredband.

Kollektivt bredband Ownit 28 nov

Måndagen den 28 november övergår vi till kollektivt bredband via Ownit. Listor finns uppsatta i portarna där man kan skriva upp sig om man vill ha hjälp med övergången. Mer information finns under Egna Lägenheten, Bredband.

Upp