Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Takmålning

Målning av fastighetens tak påbörjas den 4/10 eller den 5/10.

Upp