Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Statuskontroll

En skadeförebyggande statuskontroll av lägenheterna har utförts februari 2019, det är av yttersta vikt att bostadsrättshavaren snarast åtgärdar de fel och brister som noterats i protokollet. I lägenheter där fel noterats kommer ombesiktning att ske.

Upp