Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Fel i lägenheten

Fel i lägenheten betalas i allmänhet av bostadsrättsinnehavaren.

Se Lägenhetsreparationer och ansvarsfördelning för information om vilka åtgärder som föreningen bekostar. Vid tveksamhet rådfråga styrelsen eller Riksbyggens felanmälan.

Felanmälan till Riksbyggen: 

Via telefon: 0771-860 860 

Via formulär på Riksbyggens hemsida: www.riksbyggen.se/Kontakt/Felanmalan/

Handdukstorken

Handdukstorkens värme kommer via varmvattensystemet. Om den inte blir varm, spola varmvatten ett tag. Om det inte hjälper, felanmäl till Riksbyggen enligt ovan. 

Problem med värme eller ventilation

Om felet kan antas bero på värme- eller ventilationssystem i fastigheten ska anmälan ske till styrelsen.
Använd detta formulär 

Huvudsäkring

Ring någon i styrelsen som kan öppna elskåpet på våningsplanet för byte av säkring.
Kontaktlista i trapphuset el under medlemsdelen (efter inloggning) 

Upp