Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Hemförsäkring

Lägenhetsinnehavare ansvarar själv för att bostaden är hemförsäkrad.

Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen omfattar även egen bekostad fast inredning i bostaden. Försäkringen betalas av föreningen. Detta innebär att ingen medlem behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring. Läs mer under fastighetsförsäkring.

Upp