Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Hushållssopor

Sopnedkastet är endast avsett för hushållsavfall som ska vara väl förpackat

Se till att inget sticker ut som kan orsaka stopp i sopnedkastet. 

Släng aldrig glas, tidningar, batterier och annat miljöfarligt avfall i sopnedkastet. Använd våra återvinningsrum eller stadens/kommunens återvinningsstationer.  

Så här fungerar sopsugsanläggningen som vi är medlemmar i: 

I botten av varje sopnedkast finns en behållare som samlar upp soporna tills det blir vår tur att skicka iväg soporna via sopsugsanläggningen. Det sker ett antal gånger per dygn. Uppsamligen av våra sopor sker på Magnus Ladugårdsgatan och forslas sedan ut till Högdalen där de omvandlas till el- och fjärrvärme.

Vi är 19 medlemmar i sopsugsanläggningen inom Södra Station, från Medborgarplatsen till Ringvägen runt Södermalmsallén.  

Upp