Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Kapitaltillskott

Belåning och kapitalkostnadspool

Föreningen har genomfört frivilligt kapitaltillskott, varje bostadsrättslägenhet har separat andelstal för drift och kapital. De lägenheter som deltagit har fått sänkt andelstal och avgift för kapital i proportion till utfört kapitaltillskott vilket innebär att två i övrigt likvärdiga lägenheter kan ha olika avgift.

Nyckeltal 2018 2017
Lån 43 232 771 52 999 960
Avgifter kapital 2 672 588 2 998 160
Amorteringar excl. kapitaltillskott 2 200 000 2 956 199
Kapitaltillskott 7 567 189 0
Räntekostnader 485 232 614 292

Sammanlagda ytan för lägenheter och hyreslokaler = 10 673 kvm, genomsnittlig belåning då både lägenheter och hyreslokaler inkluderas är ca 4 051 kr/kvm.

Avgiften för kapital finns särredovisad på månadsaviseringen, enskild lägenhets andel av föreningens lån kan beräknas enligt följande: En avgift för kapital på 1 000 kr motsvarar en andel av föreningens lån på ca 202 000 kr. Exempel: avgift för kapital = 3 197 kr motsvarar en andel av föreningens lån ~ 202 * 3197 = 645 794 kr, detta exempel visar en genomsnittlig bostadsrättslägenhet på 73 kvm som inte deltagit i kapitaltillskott samt då föreningens lån fördelas enbart på bostadsrättslägenheterna.

Lägenheter med andelstal kvar i kapitalkostnadspoolen betalar räntor och amorteringar på föreningens lån. För närvarande används det låga ränteläget för att amortera lånen,räntekostnaden kan därför öka med ca 2 % med bibehållen rimlig amorteringstakt utan att avgiften för kapital behöver höjas vilket är en värdefull tillgång. Med hjälp av kapitaltillskott samt månadsvis amorteringar via avgiften har föreningens lån minskat från ca 101 000 tkr 2013 till nuvarande ca 43 000 tkr.

Föreningen har genomfört frivilligt kapitaltillskott 2013, 2015, 2018, inga ytterligare kapitaltillskott planerade.

Upp