Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Kapitaltillskott

 

Belåning, kapitaltillskott, avgifter & andelstal

Föreningen har genomfört frivilligt kapitaltillskott, varje bostadsrättslägenhet har separat andelstal för drift och kapital. De lägenheter som deltagit har fått sänkt andelstal och avgift för kapital i proportion till utfört kapitaltillskott vilket innebär att två i övrigt likvärdiga lägenheter kan ha olika avgift.

Nyckeltal: Föreningens lån april 2018 ca 45 msek. Lägenheternas sammanlagda yta=9 300 kvm, hyreslokaler=1 372 kvm, totalt=10 672 kvm, genomsnittlig belåning då både lägenheter och hyreslokaler inkluderas är ca 4 200 kr/kvm.

Sammanlagd årsavgift kapital 2017 2,998 msek. Amorteringar 2017 2,956 msek. Räntekostnader 2017 0,613 msek.

Avgiften för kapital finns särredovisad på månadsaviseringen, enskild lägenhets andel av föreningens lån kan beräknas enligt följande: En avgift för kapital på 1 000 kr motsvarar en andel av föreningens lån på ca 207 000 kr. Exempel: avgift kapital=3 198 kr motsvarar en andel av föreningens lån ~ 207 * 3198 = 661 986 kr, detta exempel visar en genomsnittlig bostadsrättslägenhet på 73 kvm som inte deltagit i kapitaltillskott.

Lägenheter med andelstal kvar i kapitalkostnadspoolen betalar räntor och amorteringar på föreningens lån. För närvarande används det låga ränteläget för att amortera lånen,räntekostnaden kan därför öka med ca 2 % med bibehållen hållbar amorteringstakt utan att avgiften för kapital behöver höjas vilket är en värdefull tillgång.

Med hjälp av kapitaltillskott samt månadsvis amorteringar via avgiften har föreningens lån minskat från ca 101 msek 2013 till nuvarande ca 45 msek april 2018.

Föreningen har genomfört frivilligt kapitaltillskott 2013, 2015 och 2018, inga ytterligare kapitaltillskott är planerade.

Upp