Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Mindre grovsopor, glas, lampor etc

Kretsloppsrummet för mindre grovsopor, glas, mindre elekronikavfall, lampor och batterier ligger mellan port nr 12 och 14 i gatuplanet (bredvid returpappersrummet). Kretsloppsummet är stängt nattetid (22.00 - 06.00).

OBS! Förpackningar, wellpapp, mjuk plast, kartonger etc ska inte kastas i blandat avfall utan i respektive behållare i andra rummet. 

Detta får INTE lämnas (ingår inte i vårt avtal): 

Skrymmande saker såsom möbler, spis, kyl, frys, diskmaskin, stora TV apparater, badkar, garderober, byggavfall etc.
 
Boende ska själv forsla detta till kommunens/stadens eller ombesörja hämtning. Se Större grovsopor och miljöfarligt avtall för information om var man kan lämna och var man kan beställa hämtning ifrån. 

Miljöfarligt avfall som bilbatterier, färg, kemikalier m m lämnas vid särskilda. Se Större grovsopor och miljöfarligt avfall för information. 

I rummet finns uppsamlingskärl för:  

En enkel regel först: Allt ska läggas i kärl. Det är inte tillåtet att ställa på golvet. Om renhållningsentrepenören inte kan jobba fritt med kärlen kan de vägra att tömma eller fakturera oss extra kostnader. Om det är fullt i kärlen får stadens uppsamlingskärl användas istället (finns närmast på Maria Bangata, Tantogatan, Högbergsgatan och på Ringvägen vid Zinkensdamms IP).

Har du något som kan vara av intresse för andra i föreningen. Skänk bort via annons på hemsidans anslagstavla. Inloggning krävs. Läs mer.  

Blandat avfall (grovsopor som inte är skrymmande)   
Blandat avfall för sortering som lätt ryms i uppsamlingskärlen.
Brännbart och ej brännbart material som inte är förpackningar.
Av t ex metall, porslin, trä, plast. 
Kretslopp: Sortering och behandling för återvinning. 

Färgade glasförpackningar
Färgade flaskor och burkar
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong. 

Ofärgade glasförpackningar
Klara flaskor och burkar
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong. 

Elektronikavfall som inte är skrymmande
Små produkter med sladd och batteri.
Mindre IT-, telekom- och kontorsutrustning.
Mindre TV, audio och videoapparater. 
El- och batteridrivna handverktyg.
Mindre hushållsapparater.
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring av farligt avfall. 
Metall återvinns. Plast återvinns och blir energiråvara. Glas återvinns. 

Småbatterier
Lösa batterier. Knappceller.
Mobiltelefon-, leksaks-, apparatbatterier.
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring.

Lågenergilampor
Hela lågenergilampor i alla former
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring av farligt avfall. 
Material återvinns.

Glödlampor
Hela glödlampor.
Kretslopp: Sortering, behandling. Material återvinns. 

Lysrör
Hela lysrör i alla former och storlekar.
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring av farligt avfall. 
Material återvinns.

 

 

Upp