Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Returpapper, plast och metall

Kretsloppsrummet för tidningar och förpackningar av papper, plast inkl frigolit och metall ligger mellan port nr 12 och 14 i gatuplanet (bredvid "rummet för mindre grovsopor"). Kretsloppsummet är stängt nattetid (22.00 - 06.00).

Allt avfall ska läggas i uppsamlingskärlen. 

Det är inte tillåtet att ställa lösa kassar, kartonger eller annat avfall direkt på golvet. Om det är fullt i kärlen får stadens uppsamlingskärl användas istället (finns närmast på Maria Bangata, Tantogatan, Högbergsgatan och på Ringvägen vid Zinkensdamms IP). För skrymmande avfall se Större grovsopor

Kartonger ska vikas ihop och vid behov skäras i bitar.

I rummet finns uppsamlingskärl för: 

Tidningar

Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger.
Kretslopp: Ny pappersråvara för tidningar och hygienpapper.

Pappersförpackningar
Rengjorda, torra och ihopvikta förpackningar.
Exempelvis mjölk-, ägg-, juice-, fling-, pizzakartong och wellpapp.
Papperspåsar, bärkassar, toalett- och hushållsrullar samt omslagspapper.
Kretslopp: Ny pappersråvara för kartong, wellpapp och ytskikt till gipsskivor. 

Plastförpackningar från hushåll
Förpackningar, rena och torra. Hårda och mjuka. 
Plastpåsar och mindre emballageplast, frigolit, plastfoflie, bärkassar och refillpaket. 
Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial, blomkrukor och kabelskydd.
Råvara vid energiutvinning. 

Metallförpackningar
Förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, aluminiumformar och värmeljusbehållare. 
Lock på tuber kan sitta kvar. 
Kretslopp: Ny metallråvara. 

 

Upp