Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Större grovsopor och miljöfarligt avfall

Större skrymmande grovsopor

Skrymmande saker som möbler, spis, kyl, frys, diskmaskin, stora TV-apparater, badkar, garderober, byggavfall etc. ingår inte i föreningens renhållingsavtal utan måste hanteras av boende själva. 

Boende kan forsla skrymmande grovsopor till stadens återvinningscentraler eller ombesörja hämtning. Se stadens hemsida för mer information:
http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/

På stadens hemsida finns en lista över företag som man kan beställa hämtning ifrån: 
http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/Bestall-hamtning/.

 

Miljöfarligt avfall 

Bilbatterier, färg, spray, olja, sprayflaskor, bekämpningsmedel, andra kemikalier m m lämnas vid särskilda miljöstationer.

Beskrivning av miljöfarligt avfall på stadens hemsida: 
http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Sortera-dina-sopor/Farligt-avfall1/

Upp