Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Nyhet från Vi och vårt hus 2022-5

Tack för årsstämman

Årets stämma genomfördes den 13 juni. Det blev en rekordanslutning med 63 deltagare. Tack alla för visat engagemang.

Vårens trivseldag

Vårens trivseldag ägde rum den 15 maj. Det var en god uppslutning och vi tackar alla medlemmars insatser för att hålla våra gårdar och andra utrymmen rena och fina.

och bortforslade cyklar…

En hel del ägarlösa cyklar har flyttats bort till Port 2, våning -2 i trivseldagen. Om du mot förmodan har glömt ta bort lappen från din cykel, finns det fortfarande chans att hitta den tillbaka där. Cyklarna kommer att skänkas borta till återvinningsföretag.

Hjälp sökes till vattning under sommaren och trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen som sköter planteringarna på våra gårdar behöver förstärkning inför sommarsäsongen främst med vattning. Vi söker därför boende som kan tänka sig att ställa upp någon vecka under sommaren och vattna vid behov på någon av gårdarna. Man vattnar med slang; på Lillgården och Mellangården finns det inkopplade slangar. På Storgården vattnar man med en slangvagn som står i förrådet.

Om du är intresserad, kontakta Anita och tala om vilken vecka/vilka veckor du kan ställa upp och vilken gård du helst tar hand om.

Om du har intresse för mer trädgårdsgöra, dvs delta i att se över rabatter, planera inköp, handla plantor, plantera och ansa, så är du välkommen till Anita också.

Ohyran i lägenhetsförråd

Vi har tyvärr fått mal i förråden på Fatburs Kvarngata 4 våning -1. Alla där måste städa sina förråd noga och säkerställa att man inte har drabbats. Titta till tyger och mattor speciellt, tvätta om så behövs.

Om man förvarar något av tyg i förråden så måste man plasta in det. Det gäller i alla bostadsföreningens förråd. 

Den nya grillen gör succé - tack för hur fint ni tar hand om den!

Sedan den nya grillen kom på plats är det redan flera sällskap som tagit tillfället i akt, och sedan lämnat den i fint skick! Detta bådar gott för trivseln i föreningen i sommar!

Här följer några ordningsregler för grillen:

 • Grilla med locket stängt i möjligaste mån, för att undvika os.
 • Använd skorstenständaren (instruktionsfilm på youtube: här) i stället för tändvätska. Det minskar oset och tar bort bismaken i det du grillar. Och glöden kommer igång snabbare!
 • Rengör grillen och diska grillbesticken dagen efter, lämna den så som du själv skulle vilja finna den.
 • Det finns en hink för aska, använd den. Det finns en sidolucka på grillen där det går att tömma askan.

Tänk på att grillen är ett test under den här sommaren, för att utreda om den är till mer glädje än förtret för medlemmarna, så låt oss fortsätta ta hand om den tillsammans!

Stamspolningen

En stamspolning har precis genomförts. Om du upplever problem efter stamspolning, anmäl gärna till styrelsen via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Kom ihåg att golvbrunnar och vattenlås inne i lägenheterna är den boendes ansvar.

Om hissarna

Ytterligare två nya hissar FK2 & FK14 togs i bruk fredag 3 juni, nu startar arbetena med hissarna FK8 & FK10. En del målningsarbeten återstår på de nya hissarna samt att skrot i trapphus skall forslas bort. När plåtar, lister & schaktbotten skall målas kommer kortare avbrott att uppstå.

De nya hissarna har vissa inkörningsproblem där dörrarna behöver efterjusteras efter någon dag. Problemet verkar försvinna efter ca en vecka. Om detta händer nätter & helger är det bara för boende att felanmäla direkt till AMSLER, dagtid kan ni bara meddela något av hissteamen. Försök inte att själv tvinga igen dörrarna eftersom det kan medföra säkerhetsproblem.

Ha en trygg och trevlig sommar

Önskar styrelsen

Kallelse till årsstämma 2022

Medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma

Måndagen den 13 juni 2022 klockan 19:00
Registrering med smörgås och bordsvatten/lättöl serveras från 18:00

Plats: Café Gränden, Fatburs Kvarngata 4

 

Välkomna!

Styrelsen

Nyhet från Vi och vårt hus 2022-4

Årsstämma den 13 juni

Årets stämma hålls den 13 juni 2022 kl. 18. Boka detta datum! Kallelse, handlingar och dagordning kommer senare, digitalt till dem som anmält mejl.

Vårens trivseldag 15/5 och din cykel

Återigen, glöm inte att ta bort lappen som satts på din cykel från i höstas! Alla cyklar med lappen kvar kommer att fraktas bort efter trivseldagen.

Vårens trivseldag är söndagen den 15 maj. Vi samlas i föreningslokalen och storgården kl. 11. Enklare förtäring kommer att finnas till lunchen. Vi hoppas på ett fint väder. Varmt välkommen!

Det frivilliga Kapitaltillskottet genomfört

Sammantaget deltog 24 lägenheter med totalt 8 360 615 kronor. Efter kapitaltillskottet 31 mars 2022 har 65 lägenheter genomfört fullt kapitaltillskott. 63 lägenheter har fortfarande andelstal/avgift för kapital, dock har flera av dessa gjort delinbetalningar.

Samråd om tvättstugeomvandling

Det var mycket god uppslutning till samrådsmötet som styrelsen utlyst för att få en så bred förankring som möjligt kring hur vi ska gå till väga med de lokaler (tvättstugor och föreningslokal) som snart står inför renoveringar. Frågan är om pengarna ska läggas på upprustning, eller om några av tvättstugorna ska förtätas och några av lokalerna i stället skulle omvandlas till fler gemensamhetslokaler, hyras ut eller säljas av.

Presentationer för de olika alternativen finns på vår hemsidas interna del (efter inloggning).

Information om hissarna

 Vårt hissbyte går ungefär som planerat. Hissinstallationen för FK4 är klar vecka 17, FK2 är påbörjad, och FK14 startar vecka 19. Hissen FK12 togs i drift den 6 maj efter en veckas försening. Förseningen beror bl.a. på att man har bytt alla fronter mot våningsplanen i denna hiss vilket tagit mera tid än förväntat. Leverantören har lovat att köra i kapp med övertid etc. så att inte övriga hissinstallationer blir fördröjda pga. detta. Det har varit en del inkörningsproblem med hissen FK4, dessa väntas avta efter hand som dörrarna blir "inkörda".

Stamspolning kommer

Stamspolning planeras att ske med startvecka 22–23, avisering och mer information kommer i vecka 20.

 

Nyhet från Vi och vårt hus 2022-3

 Årsstämma den 13 juni

Årets stämma kommer att äga rum den 13 juni 2022. Spara datum i din kalender och mer information kommer.

Vårens trivseldag och påminnelse om cykelrensning

Vårens trivseldag är den 15 maj, kl. 11~13. Välkommen.

Glöm inte att ta bort lappen som satts på din cykel från i höstas. Alla cyklar med lappen kvar kommer att flyttas bort.

Testa grillning under sommaren

Det har kommit flera önskemål från boende att grillning skall tillåtas. Föreningen har tidigare inte tillåtit grillning på grund möjliga risker och olägenheter. Styrelsen har dock funnit lösningar som bör eliminerar merparten av problemen och riskerna.   

Styrelsen har därför beslutat att tillåta grillning på prov under säsongen 2022 på nedanstående villkor: 

Grillning på balkong är tillåten förutsatt att elgrill används. Inga andra grilltyper är tillåtna att använda på balkong. 

Grillning på storgården är tillåten förutsatt att den av föreningen senare tillhanda-hållna fasta kolgrillen används på. Endast briketter och särskilda tändklossar får användas, tändvätska är inte tillåten. Boende tillhandahåller själva briketter och tändklossar.  

Efter grillning skall användaren själv samla upp och kasta kolresterna. Kolresterna måste vara hela kalla innan de får kasta, släck med vatten eller bevaka elden och avlägsna resterna nästa dag då de kallnat. Använd det särskilda kärl som kommer finnas bredvid grillen för att säkerställa att kolen är helt släckt. Resterna läggs i väl försluten plastpåse som slängs i sopsugen.  

Normala ordningsregler och tider skall följas på ett sätt så grannar och boende inte störs. Om allvarliga problem uppstår eller boende inte följer reglerna kan styrelsen komma att ta bort denna möjlighet. 

Samrådsmöte om omvandling av gemensamma lokaler den 20/4

Ni borde ha fått inbjudan till samrådsmöte om omvandling av våra gemensamma lokaler som äger rum kl. 18:30 den 20 april. Missa inte er chans att delta och låta er synpunkt hörd.

Hissbytet pågår

Hissbytet i FK4 & FK12 har påbörjats och går enligt plan. Vänligen flytta cyklar och annan utrustning som inte används aktivt från cykel- och barnvagnsrum i gatuplanet till cykelrummen -2tr. Platsen behövs för barnvagnar och rullatorer.

Glad Påsk

Önskar Styrelsen

Information om Skyddsrum i vår fastighet

I Fatburs Kvarngata 2 och 4, våning -1 och -2, finns skyddsrum för max 600 personer. Skyddsrummen inspekterades av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) två år sen och fick godkände.Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand fastighetsägaren (vår bostadsrättförening) eller nyttjanderättshavare som ska göra det möjligt att komma in i skyddsrummet. Enligt MSB, är det nu inte aktuellt att iordningsställa eller på annat sätt rensa ut skyddsrum. För mer information om skyddsrum, kan man läsa på https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/

Förutom skyddsrum i vår fastighet, finns det också skyddsrum på Fatburs Kvarngata 16–18, 26–28, Rosenlundsgatan och runtikring. Föreningen har tyvärr ingen möjlighet att visa utomstående våra skyddsrum.

Nyhet från Vi och vårt hus 2022-2

Arbetena med hissbyten

Fatburs Kvarngata 4 & 12 startar 28 mars (vecka 13–17)
Fatburs Kvarngata 2 & 14 startar 2 maj (vecka 18–22)
Fatburs Kvarngata 8 & 10 startar 6 juni (vecka 23–27)

Arbetena kommer att medföra vissa oljud i fastigheten, arbetena kommer att utföras 07:00 till 18:00 men bullrande arbeten får inte påbörjas förrän 08:00.

Arbetena kommer att medföra olägenheter för boende men renoveringen är nödvändig för att säkerställa driftssäkerheten och hålla nere underhållskostnaderna. Ni som kan, hjälp era grannar med transport av matkassar osv. Vilstolar kommer att ställas ut på vartannat våningsplan.

Ni som har cyklar och annan utrustning i barnvagnsrum/cykelrum på gatuplanet, använd om möjligt cykelrummen på plan -2. Detta för att underlätta för personer som använder rullstolar, rullatorer och barnvagnar som kan behöva rummen i gatuplanet under perioden.

För att leverantören skall hinna med arbetena under de planerade fem veckorna behöver de få arbeta ostört, styrelsen har gett tillstånd att ha skrymmande utrustning i entréer och på våningsplan. Detta kan förhindra varutransporter men persontrafik skall vara möjlig. Vidare har de tillstånd att ställa utrustning i portiker och på trottoaren vid vändplan.

Tack alla för överseendet för stängd hiss och röran under hissbyten. Vi kan glädjes åt att vi snart får våra nya fräscha hissar.

Ny leverantör för avfallshantering

Som ni kanske har märkt, har vi fr.o.m. mars 2022 fått en ny leverantör för sophämtning och andra avfall. Företaget heter Avfallskonsulten. Nu när styrelsen lagt ner tid och energi på att förhoppningsvis få fräschare återvinningsstationer så hoppas vi att alla medlemmar hjälps åt att hålla det så fint som det nu blev och sorterar efter de nya skyltar som är uppsatta. Samt tar sitt eget ansvar för större avfall som inte är avsett i dessa utrymmen. Var god se regler och tips om avfallssortering och återvinning på vår hemsida.

Nyhet från Vi och vårt hus 2022-1

Motioner senast den 28 februari

Vill du lämna en motion till årsstämma juni 2022, skicka det senast den 28 februari till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller lämna skriftligt till någon av styrelsemedlemmar.

Kapitaltillskott senast den 31 mars

Styrelsen har fastställt datum för frivilligt kapitaltillskott till 31 mars 2022. De lägenheter som fortfarande har avgift för kapital fick ett erbjudande utdelat i brevlådorna 1 februari med information samt maximalt kapitaltillskott angivet. Ett informationsmöte hålls 15 feb i föreningslokalen FK14 -2 tr.

Undvik renovering eller flytt under hissbyte

Snart kommer vårt planerade hissbyte att dra i gång. Schemat har satts upp i respektive hiss. Styrelsen avråder medlemmar från att göra någon renovering eller större flytt under perioden. Tack ska ni ha för överseendet.

Valberedningen söker styrelseledamöter

Valberedningen (Jörel Reisch Modig FK 8, Olof Ericsson FK 12 och Anita Eriksson FK 4) har börjat med sitt arbete inför årsstämman 2022.

Är du eller känner du någon i bostadsrättsföreningen som är intresserad att delta i styrelsearbetet? Hör av dig till valberedningen!

Hälsning från trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen tar tacksamt emot utblommade hyacinter och andra lökväxter (ej amaryllis) samt vissna julrosor som du är på väg att kasta. Julrosorna får nytt liv i rabatterna, på Lillgården blommar en julros som planterades i december 2020 och en planterad december 2021. Kontakta Anita Eriksson FK4  om du har växter du vill skänka bort.

Snart är det vår och trädgårdsgruppen börjar om någon månad planera sitt arbete. Är du trädgårdsintresserad? Välkommen till trädgårdsgruppen. Kontakta Anita.

Nyhet från Vi och Vårt hus 2021-12

Datum för frivilligt kapitaltillskott 2022

Styrelsen har fastställt tillfälle för det frivilliga kapitaltillskottet till den 31 mars 2022. Det innebär att de som deltar med kapitaltillskott måste betala in sin insats före detta datum. En blankett med information kommer att delas ut i januari 2022 till alla lägenheter som har kapitaldelen kvar.

Problem med lamporna i hallar FK4

Vi har fått flera anmälningar om problem med lamporna på porten 4. En elfirma hade varit här och felsökt el-centralen, men kunde tyvärr inte hitta orsaken. Vi beklagar olägenheten för alla medlemmar på FK4 och ska tycka på elfirman och lösa problemet.

Platta till kartonger och julgranar ej till soprum

Det kommer vanligtvis många paketpapper och kartonger till soprum efter julhelgen. Tänk på att platta till kartonger ordentligt eller slänga dem senare när det är lugnare. Notera vänligen att julgranar inte får slängas till grovsoprummet. De måste lämnas till återvinningscentral.

 God-jul-web

Nyhet från Vi och Vårt Hus 2021-11

Tack för trivseldagen och om cykelrensning

Ett 20-tals medlemmar kom till trivseldagen och vi tackar alla för det fina arbetet.

Under trivseldagen, satts en lapp på alla cyklar. Ta bort lappen om du fortfarande vill ha din cykel. Ägarlösa cyklar kommer att forskas bort under våren 2022.

Hissbyte fortgår

Arbete med hissbyte fortgår enligt planen. Ett informationsmöte genomfördes den 17 november med god uppslutning. Tack för allas engagemang.

Information om månadsavgifter 2022

Tomträttsavgiften för föreningen fortsätter öka under 2022. Enligt tidigare kommunicerat besked tas kostnaden ut mot avgiften för ”drift och underhåll” från juni 2022; höjningen blir ca 4,8% av posten "drift och underhåll". Avgiften för ”bränsle” samt avgiften för ”kapital” blir oförändrade.

Trevlig Advent, men kom ihåg att släcka ljus

Nu tänder vi levande ljus i mörkret. Vi vill påminna om att släcka ljus när ni lämnar ert rum för att minska brandrisk. Samtidigt önskar vi alla medlemmar Trevlig Advent.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Nyheter från Vi och Vårt Hus 2021-10

Trivseldag den 14 november

Söndagen, den 14 november, är det äntligen föreningens trivseldag igen. Vi samlas i Storgården eller föreningslokalen kl. 11 och fördelar ut arbete. Enklare förtäring kommer att finnas till lunchen. Vi hoppas på ett fint väder och en god anslutning.

Äntligen är det dags att få nya fräscha hissar! 

Vi har tidigare informerat om att våra hissars livslängd går mot sitt slut, vilket bland annat märks med ökade driftstörningar. Nu har vi kommit så långt att vi har en plan för när respektive hiss kommer bytas ut och då vara avstängd. Utbytet tar ca 5 veckor per hiss, och vi har försökt att tighta ihop det med parallella byten för att allt skall vara klart till sommaren. Schema enligt nedan: 

 • Fatburs Kvarngata  2: vecka 18–22 
 • Fatburs Kvarngata  4: vecka 13–17 
 • Fatburs Kvarngata  8: vecka 23–27 
 • Fatburs Kvarngata 10: vecka 23–27 
 • Fatburs Kvarngata 12: vecka 13–17 
 • Fatburs Kvarngata 14: vecka 18–22 

Tänk på att flyttar & renoveringar etc. inte kommer att vara möjliga under dessa veckor. 

 

Våra nya hissar kommer få ett nytt ljusare uttryck och förses med skjutdörrar för bättre tillgänglighet. 

 

Styrelsen har med hjälp av en hisskonsult kommit fram till att trots väl underhållna hissar är det mer ekonomiskt och driftsäkert att byta ut hissarna. Efter upphandling har vi valt Amsler Hiss AB som leverantör. Det blir en totalrenovering med nya pulsstyrda hissmaskinerier och styrenheter, ny hissinredning, nya kontrollpaneler, nya skjutdörrar i hissar och på våningsplan samt nya signalledningar och bärlinor. 

 

Vi har sökt ett bidrag för hissarnas ökade tillgänglighet som täcker viss del av kostnaderna och i dagsläget kommer vi inte behöva höja avgifterna för att täcka kostnaderna som hissbytet innebär.  

 

Ett informationsmöte hållas i fritidslokalen 17 november kl. 19:00 Fatburs Kvarngata 14 -2tr. Välkommen!

Det går även bra att delta digitalt via video möte (man behöver inte ha Teams installerat): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE4NDk4YjUtYjU5Zi00Njk4LWI0ZjctMzkwYmI2NzlkNWU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232db9302-3ab5-44c0-94fa-90ae105339d7%22%2c%22Oid%22%3a%22ac05660e-65bf-4987-8484-fd62efbdaef1%22%7d

 

Frågan om omvandling av gemensamma lokaler till nya lägenheter

Styrelsen har från Årsstämman fått arbetsuppgift att vidare utreda frågan om omvandling av gemensamma lokaler till nya lägenheter, och att presentera frågan i en eventuell extrastämma i hösten. På grund av styrelsens arbetsbelastning och frågans komplexitet, hinner styrelsen inte färdigställa ett förslag under hösten till medlemmarna och frågan kommer att vidare utredas under vår 2022.

Nyheter från Vi och Vårt Hus 2021-9

Inbrott och cykelstölder

Tyvärr har vi nyligen drabbats av inbrott i våra cykelrum och flera fina cyklar har blivit stulna. Kolla gärna om din cykel är drabbad och polisanmäl eventuella stölder. Kom också ihåg att rapportera till styrelsen om du har tappat bort någon nyckelbricka så att vi kan spärra och ersätta den.

Svara på enkäten om frivilligt kapitaltillskott idag!

För de lägenheter som fortfarande har avgift för kapital har ett informationsblad delats ut i brevlåda vecka 38. Sista svarsdatum är den 1 oktober. Om du är intresserade att delta i kapitaltillskott svara på enkäten och lämna in till Sten Kjellsson (FK 2).

Kontroll av ventilation på FK10-14

Den 28 och 29 september har HåPa Ventilation AB utfört en kontroll av fläktarna i lägenheterna på FK 10–14. Ni var föredömliga i att hjälpta till att få det gjort - tack! En enda lägenhet lämnade inte in sina nycklar och kommer att kontaktas av styrelsen för uppföljande kontroll.

Ventilationsfirman har testat några åtgärder, bland annat att flytta på en rökdetektor, och ventilationen ska nu vara i gång och följs av firman. Anmäl dock direkt OM den skulle lägga av igen.

Däremot har man fortfarande inte lyckats hitta roten till de låga flödena. Där har firman begärt ut en logglista som går bakåt i tiden. Helst vill man hitta felet men i sista hand finns åtgärder som att lägga in extra rör (ledningarna i FK 10–14 är längre än för övriga lägenheter) eller att öka trycket i ventilationen, men då kommer man även behöva kontrollera att från/tilluften hänger med. Felsökning pågår!

Prioriterade projekt under verksamhetsåret

För medlemmars kännedom - Styrelsen kommer att fokusera på tre prioriterade utvecklingsprojekt under verksamhetsåret: Dels att slutföra upphandling av nya hissar och påbörja hissbytet. Dels att planera och genomföra ett frivilligt kapitaltillskott. Och slutligen att utföra en förstudie och sondera möjlighet att förvandla några av våra gemensamma lokaler och tvättstugor till lägenheter.

Trivseldagen är tillbaka!

I och med att Corona-restriktionerna till en stor utsträckning är släppta, vill styrelsen återuppta vår fina tradition med trivseldag. Preliminärt datum för höstens trivseldag är söndagen den 14 november. Boka denna dag i din almanacka!

Kontroll av ventilation på FK 10-14 den 28/9 eller 29/9

Tidsagen den 28/9 och onsdagen 29/9 HåPa Ventilations AB kommer komma in till lägenheterna på Fatburs Kvarngata 10-14 för att kontrollera luftflöden och status på ventilationen. Följ datum enligt lappen ni fick.

De kommer att jobba i flera lägenheter samtidigt, de behöver därför tillgång till er lägenhet under Hela dagen, därför ber firman dem som inte är hemma denna dag att överlämna en extra nyckel till personalen.

Önskemål om tid för besök i enskild lägenhet går inte att beräkna då de ej vet exakt tidsåtgång / lägenhet.

Mellan 7.45- 8.00 är HåPas personal i Port 12 för att ta emot nycklar för dom som vill.

OBS!

Nyckeln skall var upp märkt med efternamn och lägenhetsnummer. Ej i kuvert.

HåPa kommer att återlämna er nyckel i postlåda efter avslutat arbete.

 

Obs! Det är av yttersta vikt att HåPa kommer in i alla lägenheter för att kunna slutföra kontrollen.

Styrelsen och Håkan Granander, HåPa Ventilation AB

Läget för ventilationen på FK 10 -14

Vi har just nu fått flera anmälningar och frågor om fel på ventilationen på Fatburs Kvarngata 10–14, och vad styrelsen gör. Styrelsen förstår och dela allas frustration och har försökt hela tiden jaga ventilationsfirman som vi anlitar för information och möjlig åtgärd.

Här följer den information vi har hittills:

Förenklat kan man säga att det handlar om två typer av fel: ett långvarigt som pågått (och felsökts) under ungefär ett år; och de återkommande felen när ventilationen lägger av, som uppstått oftare sedan i somras och troligen är en följd av det första underliggande felet.

Våra hus har ventilationssystem som är känsliga för störningar, men trots upprepade inspektioner har ventilationsfirman ännu inte kunnat hitta svaret på vad det är för fel med systemen i 14, 12 och en del lägenheter i 10. Nästa steg i felsökningen är det som påbörjades innan sommaren, men som behöver tas om då många inte var hemma - nämligen en kontroll lägenhet för lägenhet på de påverkade adresserna, inklusive lägenheter som undersökts innan sommaren. Om detta inte ger något är nästa steg troligen att undersöka de långa rörledningarna i huset, eller andra åtgärder.

Vad kan du göra själv?

 • Fortsätt att felanmäla på förenings hemsida eller till Riksbyggen när ventilationen lägger av. Vi vet att det kan kännas trist när man inte får svar snabbt, men det är det absolut snabbaste sättet att få hjälp från någon som kan åtgärda felet. Vi i styrelsen kan också lättare följa på ett samlat sätt hur vanligt ett problem är.  

 • Underlätta för ventilationsfirman, som kommer att gå igenom samtliga lägenheter FK 10–14 för felsökning den 28 och 29 september. Först när detta är gjort kan de gå vidare till nästa steg i felsökningen, om inget fel hittas i lägenheterna. För ni som bor på FK 10 -14, om ni inte kan vara hemma vid inspektionen, var god lämna nyckel (med tydling marking av lägenhetsnummer) till personal från firman för att spara den tid och pengar som går åt för återbesök från firman.

Tack för allas förståelse och tålamod,

Styrelsen

2021–09

Några nyheter från Vi och Vårt Hus

Välkomna våra nya grannar

Vi har haft flera nya medlemmar sedan i somras. Vi hälsar dem varmt välkomna till föreningen.

Information om hissbyte

Våra hissar har förtjänat ut sin livslängd och måste bytas ut. Upphandling av nya hissar pågår. Bytet är preliminärt planerat till första halvåret 2022. För enskilt trapphus kommer hissen att vara otillgänglig ca 5 veckor, men manuella så kallade ”ambulanskörningar” brukar kunna utföras dagtid efter en vecka.

Under hissbytet vill vi ha så lite övrig trafik som möjligt varför godkännande till lägenhetsrenoveringar kommer att rejält begränsas och onödiga flyttar undanbes. Under hösten kommer mer exakta tider annonseras, efter att en enskild hiss besiktigats och godkänts kommer restriktionerna släppas. Ett informationsmöte planeras när datumen är kända.

Mer information om frivilligt kapitaltillskott

För de lägenheter som fortfarande har avgift för kapital kommer ett informationsblad att delas ut i brevlådan under kommande veckor. Bladet innehåller även en enkät som är till för att hitta lämplig tidpunkt för kapitaltillskott och säkerställa att inkommit belopp kan amorteras. Det är viktigt att alla som är intresserade att delta i kapitaltillskott svarar på enkäten.

På vår hemsida finns viss information om kapitaltillskott: https://stockholmshus37.se/site/index.php/kapitaltillskott. Ifall att ett nytt tillfälle för frivilligt kapitaltillskott blir av, kommer ett informationsmöte att erbjudas till medlemmar. Mer information kommer.

Extraknäck på hemmaplan?

Vi sker dig

Vår förening hade tidigare vicevärdar som hjälpte till med viss enklare fastighetsskötsel, som ett sätt för oss i föreningen att både sänka våra kostnader och öka trivseln. Därför vill vi i styrelsen nu först erbjuda medlemmarna möjligheten att anmäla intresse för ett vicevärds-uppdrag på initialt 1 år som eventuellt kan förlängas. En första preliminär tidsperiod är 15 september 2021 -- 14 september 2022.

Ersättning:
Månadsarvodet för uppdraget är 3000 kr /månad och beskattningsbart.

Uppdraget omfattar:

Tre till fyra gånger per vecka

1) Gå runt fastigheterna och kontrollera om det finns klotter. Ta bort klotter när det går; utrustning för detta finns i fastighetsförrådet. Om det inte går, anmäl till av styrelsen anlitad saneringsfirma.

2) Kontrollera och hålla ordning i de två återvinningsrummen. Platta och trycka ner plast och kartonger ifall kärlen är för fulla innan upphämtningarna. Anmäla större avvikelser till styrelsen.   

Veckovis

3) Kolla att bastun fungerar och är ren. Åtgärda bristerna eller anmäla felet för åtgärd till styrelsen.

4) Kolla att fritidslokalen är ren och i ordning.

På månadsbasis

5) Tvättstugorna: Borttagning av ludd vid kondensor och återställa utlösta värmesäkringar när det behövs, kontrollera renligheten, och vid behov anmäla fel till ansvarigt företag.

6)  Trapphusens olika våningsplan; förrådsgångar och cykelrum: Byta trasiga lampor och lappa föremål som finns på fel ställen (förekommer sällan). Om lappning inte räcker, anmäla detta till styrelsen.

Om du är intresserad, anmäl det via mejl till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 10 september 2021. Du som är intresserad och tilldelas uppdraget får en rundvisning och genomgång, där vi går igenom förutsättningarna mer i detalj tillsammans.

Välkommen med intresseanmälan!

Styrelsen

Årsstämma 2021

Föreningens ordinarie årsstämma ägde rum den 31 maj. Det var ca 40 medlemmar som deltog stämman, antingen digitalt eller på Storgården. Styrelsen vill tacka alla för visade engagemang.

Mer information om 2021 årsstämman

Den digitala stämman

Förenings ordinarie stämma går av stapeln kl. 19, den 31 maj. Registrering börjar kl. 18:30. Alla medlemmar som har möjlighet uppmuntras att delta årsstämman digitalt.

Om man deltar via mobiler, behöver man ladda ner appen Riksbyggens Stämma (för registrering av närvaro, att följa dagordning, och rösta), och Microsoft Teams som konferenssystem. Ladda gärna ner dem i god tid. Länken till Microsoft Teams Möte kommer att finnas inne i appen Riksbyggen Stämma.

Man kan även använda Riksbyggens webb-app och Microsoft Teams via dator för att delta.

Mobilt BankID är ett krav för att logga in till Riksbyggens Stämma.

Användarguide och Help Desk

På Mitt Riksbyggen efter inloggning, finns det en bra användarguide för den digitala stämman. Logg gärna in och läs  https://mitt.riksbyggen.se/boende/foreningen/riksbyggen-stamma/anvandarguide/

Om man trots det behöver hjälp med den digitala stämman, kommer en Help Desk att finnas tillgänglig från kl. 16, den 31 maj, i föreningslokalen. Kom bara förbi och fråga.

Stämman på Storgården

För er som inte kan delta digitalt finns det möjlighet att delta på Storgården (Fatburs kvarngata 8, 10 ,12, 14). Registrering börjar kl. 18:30. Närvarande på Storgården bör man inte delta stämman digitalt. Tänk på att följa Folkhälsomyndighets rekommendationer.

 

Hälsningar,
Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2021

Medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

måndagen den 31 maj 2021 klockan 19:00
Registrering från 18:30

OBS! På grund av rådande situation gällande Coronasmittan kommer vi att arrangera en digital föreningsstämma.

För att deltaga i den digitala stämman kommer du att behöva ansluta via din telefon eller dator. Det finns en generell instruktion (efter inloggning till Mitt Riksbyggen) här: https://mitt.riksbyggen.se/boende/foreningen/riksbyggen-stamma/anvandarguide/

Där finns det länkar till mobilapparna eller till webb-appen. Vi kommer på vår stämma använda ”Microsoft Teams” som konferenssystem och ”Riksbyggen stämma” för röstningen. Bägge APP är gratis för användare. För att kunna rösta digitalt måste man ha Mobilt BankId.

Då stämman startar kommer du att via din mobila app eller webb-appen kunna registrera din närvaro och koppla upp dig till Teams-mötet. Använder du telefonen är det bra att i förväg installera även Teams i din telefon.

Det kommer att finns mer information på vår hemsida.

För er som inte kan delta digitalt kommer vi erbjuda möjlighet att delta på Storgården. Vi kommer att möblera glest och tillåta medlemmar att handha obegränsat antal fullmakter.

Plats: Digitalt alternativt Storgården, Fatburskvarngata 8, 10, 12 och 14

Välkomna!

Styrelsen

 Dokumenten till årsstämma finns på vår hemsida (efter inloggning till Medlemsdel):

https://stockholmshus37.se/site/index.php/internt

Kallelsen, Årsredovisning för 2020, Valberedningens förslag, Styrelsens förslag och medlemmars motioner, och Medlems fullmakt.

Årsstämman 2021

Årsstämman kommer att hållas den 31/5. Vi kommer att ha stämman digitalt men även erbjuda medlemmar som inte har möjlighet till det att medverka på plats (Stora Gården). Mer information kommer i samband med kallelsen. Som tidigare meddelat kommer vi att i år distribuera bokslutet digitalt.

Motioner till årsstämman 2021

Enligt våra stadgar skall motioner till Årsstämman lämnas till Styrelsen senast den 31/1 2021.

Vi vill påminna de medlemmar som har några punkter att komma in med dessa via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller lämna till brevlådan av styrelsens sekreterare (J. Liljendahl, Port 8, Lgh. 074) .

Tänk på att motivera eventuella motioner och att det alltid är trevligt om ni har möjlighet att själva framföra dem på stämman.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Underkategorier

Upp