Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Elektroniskt låssystem

Föreningen har ett elektroniskt låssystem där passage sker med hjälp av nyckelbricka som delats ut till samtliga hushåll i föreningen. 

Portar: Be dina gäster att använda porttelefonen och inte begära att bli insläppta då vi har som regel att inte släppa in okända. På dagtid väljer man namn i porttelefonen. Sen kväll och natt måste man istället knappa in boendes telefonnummer.  

Öppna porten: Svara och tryck på "5" på telefonen/mobilen för att låsa upp. Telefonen ska ha tonval. Öppna inte för okända personer, lägg bara på luren. 

Ingångarna från allén och gårdarna: Passage endast med nyckelbricka. Ingen porttelefon.

Barnvagnsrum och cykelrum: Varje boende har tillträde till alla dessa lokaler överallt i huset, dygnet runt  Information om lokalerna.

Förrådslokalerna: Varje boende har tillträde till den förrådslokal där det egna förrådsutrymmet finns. Bricka 1 och 2 till varje lägenhet normalt har behörighet att öppna dessa dörrar under hela dygnet.

Kretsloppsrummen: Varje boende har tillträde till bägge rummen. De kan inte öppnas mellan 22:00 - 06:00

Tvättstugorna: Bricka 1 och 2 i varje lägenhet brukar gå till alla tvättstugor. Tvättiden är mellan 07:00 och 22:00. Kl. 22.30 slås strömmen av.  
Information om tvättstugorna

Föreningslokalen: Bokning görs först på en listan utanför dörren. Begär sent access via "Boka tillträde till föreningslokalen" i god tid efter bokning på listan. Styrelsen går genom anmälan och ger tillgången via systemet vid godkännande. Aktiviteter måste avslutas senast 22:00. Lokalen kan inte öppnas mellan 24:00 och 06:00. 

Information om föreningslokalen

Hobbylokalen och Bastun: Använd anmälningsformulär för att få behörighet till önskad lokal inlagd på den egna låsbrickan mot en engångskostnad på 100 kr. Föreningen kan ta emot betalningen via Swish till 123 549 37 47. Lokalen kan inte öppnas mellan 24:00 och 06:00.
Information om hobbylokalen,
Information om bastun

Tänk på att hålla dörrarna till portar och allmänna utrymmen låsta, det förhindrar obehöriga att komma in.

Låssystemet är till för att förhindra passage av obehöriga. Det är viktigt att boende ser till att dörrarna går i lås. Kontrollera att porten/dörren stängs efter dig och koppla inte ur dörrstängarna. Ta för vana att stryka med foten längs tröskeln på portarna för att få bort eventuellt grus.  

Meddela om något inte fungerar som det är tänkt eller att någon dörr inte går igen:  Fel på elektroniskt låssystem och portar.

Nyckelbricka som försvunnit anmäls omgående:  Nyckelbricka ny/förlorad. Här kan man också beställa ny nyckelbricka mot avgift på 100 kr per bricka. 

Ändring av uppgifter i porttelefonen:  Porttelefon, ändring namn/telefonnr.

Användarmanualer:

Dörrar med porttelefon   (Obs! Använd bara "5" för att öppna portar hos oss) 

Dörrar där bara nyckelbricka används

Upp