Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Stadgar

Det är bostadsrättslagen (1991:614) och föreningens stadgar, Stadgar för Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37, som utgör grunden för föreningens verksamhet tillsammans med de beslut styrelsen fattar om förvaltningen.

Upp