Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Om fastigheten

Föreningen innehar med tomträtt fastigheten Lehusen 11, som ligger på Fatburs Kvarngata 2-14. Fastigheten innehåller 128 lägenheter, upplåtna med bostadsrätt, med en sammanlagd yta på 9 300 kvm med följande indelning:

10 st 1 rum och kök

47 st 2 rum och kök

48 st 3 rum och kök

14 st 4 rum och kök

  9 st 5 rum och kök

Till de flesta lägenheterna hör ett källarförråd och i varje trappuppgång finns tillgång till en tvättstuga. En grovtvättstuga och ett mattpiskrum finns också i fastigheten.

I fastigheten finns dessutom 8 lokaler med en sammanlagd yta på 1 369 kvm, upplåtna med hyresrätt. Lokalerna med hyresrätt disponeras av 1 specialörskola och 7 affärer.

Föreningsmedlemmar har möjligheten att boka något av de gemensamma utrymmen som finns; bastu, hobbylokal med hyvelbänk samt en fritidslokal med pingisbord. Fritidslokalen kan även användas som festlokal, då spis, kylskåp och diskmaskin samt bord, stolar och porslin för ett tjugotal personer finns.

Förutom ovan beskrivna lokaler finns i anslutning till trappuppgångarna förvaringsrum för cyklar och barnvagnar.

Grovsoprum och ett utrymme för pappersåtervinning finns i gatuplanet mellan port 12 och 14. Där finns även behållare för plast, glas och metall. 

Föreningen har tre innergårdar varav den mellersta helt disponeras av förskolan. 

Ursprungligt informationsmaterial om fastigheten från 1991

Riksbyggen på Södra Station del 1 av 2
Riksbyggen på Södra Station del 2 av 2 (Rumsskisser från 1991)
Ursprunglig rumsfördelning 1991

Upp