Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Kapitaltillskott

Belåning och kapitalkostnadspool

Föreningen har genomfört frivilligt kapitaltillskott, befintliga lån hanteras i en intern kapitalkostnadspool där varje bostadsrättslägenhet har separat andelstal. De lägenheter som deltagit har fått sänkt andelstal och avgift för kapital i proportion till utfört kapitaltillskott, detta innebär att två i övrigt likvärdiga lägenheter kan ha olika avgift.

Föreningen genomförde frivilligt kapitaltillskott mars 2022, inga ytterligare tillfällen är planerade

Sammanlagt har 82 av 128 lägenheter utfört kapitaltillskott, av dessa har 65 lägenheter gjort fullt tillskott, 17 lägenheter har gjort partiellt tillskott, 46 lägenheter har inte deltagit.

 Med hjälp av kapitaltillskott och månadsvis amorteringar har föreningens lån minskat från ca 101 MSEK 2013 till ca 27 MSEK sep 2022.Sammanlagda ytan för lägenheter och hyreslokaler = 10 672 kvm, genomsnittlig belåning då både lägenheter och hyreslokaler inkluderas är ca 2 530 kr/kvm.Ytterligare nyckeltal (tabell) återfinns i årsredovisningen.

 Avgiften för kapital finns särredovisad på månadsaviseringen, enskild lägenhets andel av föreningens lån kan beräknas enligt följande:                                                       

Exempel: en månadsavgift för kapital = 3 197 kr motsvarar en andel av föreningens lån ~ 166* 3 197= 530 702 kr.Detta exempel visar en genomsnittlig bostadsrättslägenhet på 73 kvm som inte deltagit i kapitaltillskott. 

 Överskott i kapitalkostnadspoolen används succesivt för att amortera lånen.

 

Upp